Consultancy

De regelgeving in België wordt gekenmerkt als prescriptief of voorschrijvend. Dit wil zeggen dat de vereiste brandwerendheidsklassering van bouwelementen voorgeschreven wordt in de wetgeving en dat deze klassering dient aangetoond te worden door middel van ofwel CE-markering ofwel een Europees classificatierapport indien geen CE-markering voor het bouwproduct bestaat. In een document, goedgekeurd door de Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing, wordt er meer toelichting verschaft bij de verschillende manieren die in het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 voorzien zijn om aan te tonen dat een bouwproduct aan de voorschriften ervan voldoen.

De afdeling Consultancy heeft twee hoofdactiviteiten :

  • Indien een klassering voor een bouwelement dient aangetoond te worden dat niet gedekt wordt door DIAP of EXAP, kan de afdeling Adviezen de gelijkwaardigheid van performantie onderzoeken volgens het Koninklijk Besluit van 12/07/2012 (Belgisch Staatsblad van 21/09/2012). Dit onderzoek, dat zich vooral richt op de passieve brandbeveiliging, wordt uitgevoerd door de afdeling Adviezen.
  • Indien een gebouw niet kan voldoen aan de wettelijke eisen omwille van zijn eigenschappen (constructie, gebruikte materialen, …) kan beroep gedaan worden op de afdeling Fire Safety Engineering om na te gaan of een gelijkwaardige graad van bescherming kan bekomen worden. De resultaten van dit onderzoek dienen als basis voor een afwijkingsdossier dat dient goedgekeurd te worden door de Commissie voor Gelijkwaardigheid en Afwijking van de FOD Binnenlandse Zaken.

Aangezien de wetgeving steeds complexer en uitgebreider wordt, is het aangewezen bovenstaande afdelingen reeds te betrekken van bij de start van het project.


ISIB Gent - Ottergemsesteenweg-Zuid 711 - B-9000 Gent - T + 32 (0)9 240 10 80 - F +32 (0)9 240 10 85 - www.isibfire.be - Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
ISIB Luik - Rue Belvaux 87 - B-4030 Liège - T + 32 (0)4 340 42 70 - F +32 (0)4 340 42 79 - www.isibfire.be - Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.


© All rights reserved | ISIB vzw