Certificeren producten

Certificeren van producten

    ISIB handelt als onafhankelijk certificatieorganisme voor producten in het domein van bouwproducten waarvoor de prestaties inzake passieve brandveiligheid, de belangrijkste eisen vormen, bijvoorbeeld brandwerende deuren, kleppen, kabel- en buisdoorvoeringen, enz. Dergelijke certificatie van producten heeft tot doel alle belanghebbende partijen het nodige vertrouwen te geven dat de producten die in de handel worden gebracht, aan de opgelegde specificaties voldoen. Daarenboven biedt ze ook de garantie dat de producten, ongeacht op welk moment ze geleverd worden, dezelfde prestaties vertonen als deze die initieel werden getest. Productcertificatie is gebaseerd op een certificatieschema waarin het volledige certificatieproces wordt beschreven. Om bovenvermelde doelstelling van certificatie te kunnen bewerkstelligen omvat het certificatieproces in hoofdzaak een aantal stappen:

Certificatieproces

  • Uitvoering van het initiële typeonderzoek (ITT-proeven) inclusief bemonstering door een geaccrediteerd laboratorium
  • Evaluatie van de brandweerstand van bouwelementen verwerkt in een gebouw
  • Evaluatie van de ITT-resultaten door het certificatie organisme
  • Initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek
  • Aflevering van het certificaat
  • Permanent toezicht van de productiecontrole
    Voor bouwproducten waarvoor een geharmoniseerde Europese productnorm bestaat, is een dergelijke certificatie, onder de vorm van CE-markering, zelfs verplicht. In dit kader onderneemt ISIB momenteel de nodige stappen om een BELAC-accreditatie te bekomen volgens EN ISO/IEC 17065, de internationale norm die de eisen vastlegt waaraan certificatie-instellingen voor producten moeten voldoen

ISIB - Ottergemsesteenweg-Zuid 711 - B-9000 Gent - T + 32 (0)9 240 10 80 - F +32 (0)9 240 10 85 - www.isibfire.be - infoNL@isibfire.be
ISIB - Rue Belvaux 87 - B-4030 Liège - T + 32 (0)4 340 42 70 - F +32 (0)4 340 42 79 - www.isibfire.be - infoFR@isibfire.be


All rights reserved © 2014 | ISIB vzw - Powered by communicatielab.be

Nog geen login? Bel ons op 09 240 10 80