Certificeren plaatsers

Certificeren van plaatsers

Objective

De algemene doelstelling van de certificatie als plaatser van brandwerende deuren is te verzekeren dat personen die reeds over de bekwaamheid voor het plaatsen van deuren beschikken, de nodige kennis en bekwaamheid hebben en behouden om brandwerende deuren conform de voorschriften van de betreffende technische goedkeuring te kunnen plaatsen en deze kennis toepassen.

Certificatieschema

Deze certificatie is gebaseerd op het certificatieschema, welke het volledig certificatieproces beschrijft. Het volledige verloop van de certificatie is terug te vinden in de procedures.

Erkende opleidingscentra

Om het certificaat als plaatser van brandwerende deuren te behalen, dient de kandidaat een opleiding te volgen in een door ISIB erkend opleidingscentrum. Voor de inschrijving, kostprijs, data en locatie van deze opleidingen dient u de erkende opleidingscentra te contacteren.

Conventie ISIB en plaatser

De opleiding wordt beëindigd met een praktische proef. De geslaagde kandidaten kunnen het certificaat als plaatser van brandwerende deuren, binnen de 2 jaar, aanvragen. Hiertoe dienen de kandidaten een overeenkomst af te sluiten met ISIB waarin de wederzijdse verplichtingen van certificeerder en gecertificeerde zijn vastgelegd. ISIB kent een certificaat toe aan de plaatser. Een plaatser die werknemer is, kan een mandaat verlenen aan zijn werkgever.

Lijst van gecertificeerde plaatsers

Door steekproefsgewijze controle op de werven wordt toezicht gehouden op de gecertificeerde plaatsers. ISIB houdt de lijst van gecertificeerde plaatsers bij en publiceert de naam, het adres en desgevallend het telefoon- en faxnummer van de plaatser of zijn werkgever in de publieke lijst.

Tarieven

Onder het menu tarieven vindt u o.a. een overzicht van de kostprijs voor het lidmaatschap en de aankoop van labels of plaatsingsattesten. Alle geldige Benor/Atg technische goedkeuringen kan u raadplegen op de website BUtgb.


ISIB Gent - Ottergemsesteenweg-Zuid 711 - B-9000 Gent - T + 32 (0)9 240 10 80 - F +32 (0)9 240 10 85 - www.isibfire.be - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ISIB Luik - Rue Belvaux 87 - B-4030 Liège - T + 32 (0)4 340 42 70 - F +32 (0)4 340 42 79 - www.isibfire.be - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© All rights reserved | ISIB vzw