Beleidsverklaring door de directie

Teneinde de kwaliteit van van de certificatie te waarborgen werd een kwaliteitssysteem ingevoerd om aan de voorwaarden vervat in de norm NBN EN ISO/IEC 17024 te voldoen. Hierbij wordt de confidentialiteit van de dossiers, de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de personen betrokken bij het certificatieproces, evenals een continue verbetering van het certificatieproces en de bijhorende kwaliteitsdocumenten, nagestreefd.

Hiervoor worden onderstaande  beleidsprincipes aangehouden:

  • ISIB organiseert zelf geen opleidingen teneinde de onpartijdigheid te garanderen.
  • ISIB zorgt voor een conform en hoog niveau van de opleiding in verband met de brandwerendheidsaspecten van de plaatsing door ervaren instructeurs en een éénvormige syllabus ter beschikking te stellen van de opleidingscentra en hun opleiders.
  • De kwaliteit van de opleiders krijgt permanente aandacht. Hiertoe worden alle opleidingen gedurende minstens een halve dag bijgewoond door instructeurs van ISIB.
  • ISIB voert steekproefsgewijze controles uit om de blijvende competentie van de plaatser te garanderen.
  • Confidentialiteit- en onafhankelijksverklaring zodat de confidentialiteit van de gegevens waarvan de personeelsleden kennis nemen tijdens het certificatieproces en de onpartijdigheid bij de certificatie (toekennen, hernieuwen, weigeren, intrekken of opschorten) worden gegarandeerd.
  • Het personeel van ISIB en zijn onderaannemers wordt bewust gemaakt van het belang van hun taak en van de stiptheid bij het opvolgen van de procedures.
  • De procedures werden uitgewerkt in samenspraak met het personeel van ISIB. Het heeft een voortdurende inspraak in het verbeteren ervan.
  • Interne audits, de resultaten van het toezicht op de gecertificeerde plaatsers en de respons op klachten zijn een input voor de voortdurende verbetering van de procedures en hun toepassing.
  • ISIB heeft een kwaliteitsverantwoordelijke aangesteld die als taak heeft er nauwgezet op toe te zien dat de procedures stipt worden opgevolgd en dat aan suggesties voor verbetering en correctieve en/of preventieve maatregelingen alle nodige gevolgen worden gegeven.

ISIB Gent - Ottergemsesteenweg-Zuid 711 - B-9000 Gent - T + 32 (0)9 240 10 80 - F +32 (0)9 240 10 85 - www.isibfire.be - Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
ISIB Luik - Rue Belvaux 87 - B-4030 Liège - T + 32 (0)4 340 42 70 - F +32 (0)4 340 42 79 - www.isibfire.be - Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.


© All rights reserved | ISIB vzw